Estira’t

Els adults ens passem un 55% del seu temps assegut, millor que canviem les estadístiques amb més moviment.

 L’Estira’t els concebem com a tallers de consciència corporal per tal de prendre consciència del nostre cos i la necessitat de tenir-ne cura. Ja que passem quiets durant moltes hores, agafem mals hàbits de postura i sobrecàrregues musculars i articulars.

Aquests objectiu l’aconseguirem mitjançant diferents tècniques com estiraments, exercicis de
potenciació muscular, exercicis hipopresius, consciència de respiració i relaxació. Tot això, sempre vinculat amb una activitat dinàmica per treballar, també la relació amb el grup.

Els tallers seran totalment adaptats segons la necessitat que s’hagi detectat.

undefined