Hàbits d’alimentació saludables

Uns bons hàbits alimentaris i la pràctica d’exercici físic de manera habitual són fonamentals per a la salut dels professionals i de l’empresa!

Tenir un estil de vida saludable, amb hàbits alimentaris adequats i la pràctica d’exercici físic, és fonamental per garantir la salut, tant física com psicològica, de les persones. A través de l’alimentació obtenim els nutrients necessaris que ens permeten afrontar el dia a dia i els nous reptes amb energia i amb un bon estat d’ànim. La pràctica d’estils de vida saludables prevé l’aparició de determinades malalties i patologies, i millora la nostra capacitat de concentració i de gestió de l’estrès.

  • Estils de vida saludables, professionals sans: Servei adreçat a millorar els estils de vida dels professionals de l’empresa a partir de la millora de la seva alimentació i de la seva activitat física. A partir de la revisió, per part d’un dietista, de la dieta habitual dels treballadors, es proposarà la introducció de millores per avançar cap a una alimentació més saludable que repercuteixi en la seva salut, el benestar i l’energia . El servei també inclou l’assessorament d’un entrenador personalitzat que recomanarà petites pautes d’activitat física adreçades també a millorar la salut física i el benestar .

      A la feina, mengem

  • Servei d’assessorament individual adreçat a facilitar eines per preparar carmanyoles saludables adequades a cada persona. El servei inclou la revisió de les pautes d’alimentació i de salut per part d’un dietista, recomanacions per l’elaboració de les carmanyoles i el seguiment del procés.