Salut Relacional

INTRODUCCIÓ als diferents serveis sobre salut relacional: la millora de la salut relacional, quins beneficis aporta a l’empresa?

Servei col·lectiu

  • Millora de les dinàmiques grupals

 

Servei adreçat a treballar amb tot un equip humà (una àrea concreta, els professionals d’un projecte, equips directius…). Després de l’anàlisi de les dinàmiques grupals, es treballarà per canviar aquelles dinàmiques que interfereixin o dificultin el bon funcionament dels projectes i de l’empresa, així com per potenciar i millorar la capacitat de treball en equip.

El servei s’ofereix en format anual (treball més profund i de més llarg recorregut) i en format exprés (intervenció directa per atendre situacions concretes).

Format anual

Sessions previstes aproximades: entre 15-20 sessions (durada: un curs)

Format exprés (intervenció directa per atendre una situació concreta)

Sessions previstes: 6-8 sessions (trimestre)

 L’assoliment de nous reptes. Tots a una!

 

Activitat col·lectiva adreçada a millorar la cooperació i la col·laboració dels professionals d’una empresa o d’un determinat equip.

A partir de la tria i consecució d’un determinat repte esportiu es treballarà la mobilització de tota l’empresa o de tot un equip humà per assolir un objectiu col·lectiu.

El servei inclou un treball individual amb cadascun dels integrants de l’empresa o equip per treballar la definició d’objectius i la consecució dels reptes fixats, així com sessions d’entrenament i d’acompanyament grupal durant les quals es treballarà la cohesió de grup, la generació de sentiments de pertinença i la solidaritat entre companys.

Inclou: 1 entrenament a la setmana durant 4 mesos

Sessió formativa introductòria de 1 h sobre nutrició i alimentació

Numero de participants: entre 10 i 20

 Atenció individual

Servei d’acompanyament individual per a professionals que es trobin en una situació emocional o relacional complexa:

  • superació de conflictes en l’entorn laboral,
  • millora de les relacions amb els companys de feina,
  • acompanyament en situacions familiars complexes que afectin la vida professional,
  • superació de sentiments d’insatisfacció, frustració, ràbia…

L’objectiu és fer créixer el potencial dels professionals de l’empresa, així com les seves habilitats i capacitats per treballar en equip, a través d’un treball individual que millori la seva salut emocional i relacional.