Un projecte de Suara Cooperativa

Suara Cooperativa és un projecte empresarial cooperatiu que té com a missió transformar l’entorn social i la realitat de les persones mitjançant serveis de qualitat i arrelats al territori que promoguin el seu benestar i creixement.

Amb més de 3.000 professionals, donem resposta a les necessitats d’atenció, suport, assistència i educació d’infants i joves; de famílies; de persones que requereixen algun tipus de suport per a ser més autònomes; de persones que volen entrar en el mercat laboral o tenen com a objectiu millorar professionalment; de persones que necessiten suport davant situacions de crisi.

El Projecte Deixa’t Cuidar, serveis d’atenció a les empreses, pertany a Suara Cooperativa que atén a més de 46.000 persones.

Els valors que ens defineixen són innovació, proximitat, participació i responsabilitat social.