Un projecte de Suara Cooperativa

Suara Cooperativa té com a missió transformar l’entorn social, millorant la realitat de les persones mitjançant serveis de qualitat arrelats al territori, que promoguin el seu benestar i creixement, des d’un projecte empresarial cooperatiu.

Amb més de 4.000 professionals, donem resposta a les necessitats d’atenció, Logo-Suara-taronja (1)suport, assistència i educació d’infants i joves; de famílies; de persones que requereixen algun tipus de suport per a ser més autònomes; de persones que volen entrar en el mercat laboral o tenen com a objectiu millorar professionalment; de persones que necessiten suport davant situacions de crisi.

El Projecte Deixa’t Cuidar, és un servei d’atenció a les empreses, que pertany a Suara Cooperativa que atén a més de 46.600 persones.

Els valors que ens defineixen són: innovadora, propera, participativa  i socialment responsable.